Manier #4: Wie zet de toon in uw vastgoed?

De meeste mensen herkennen deze instinctmatige reactie: je komt binnen in een gebouw en je bent er meteen op je gemak. Of het tegenovergestelde: je weet niet wát het is aan deze ruimte, maar je wilt er zo gauw mogelijk weg.Receptie

Alexander Beukers van Agere Consulancy beschrijft dit fenomeen en de achtergrond ervan in zijn reactie op 5 manieren voor commercieel vastgoed om meerwaarde te creëren in klantbeleving door kunst“We denken allemaal rationeel te handelen als we een besluit maken. Uit steeds meer onderzoek, onder meer door Functionele MRI-scans waarbij zichtbaar wordt welke delen van de hersens actief zijn bij bepaalde zaken, blijkt dat de waarheid iets anders zit. De keuzes worden namelijk gemaakt in…lees verder 

De meeste mensen herkennen deze instinctmatige reactie: je komt binnen in een gebouw en je bent er meteen op je gemak. Of het tegenovergestelde: je weet niet wát het is aan deze ruimte, maar je wilt er zo gauw mogelijk weg.

Vb (7)Alexander Beukers van Agere Consulancy beschrijft dit fenomeen en de achtergrond ervan in zijn reactie op 5 manieren voor commercieel vastgoed om meerwaarde te creëren in klantbeleving door kunst:

“We denken allemaal rationeel te handelen als we een besluit maken. Uit steeds meer onderzoek, onder meer door Functionele MRI-scans waarbij zichtbaar wordt welke delen van de hersens actief zijn bij bepaalde zaken, blijkt dat de waarheid iets anders zit. De keuzes worden namelijk gemaakt in… Lees verder: http://ow.ly/HTtnQ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s